Programvara för registreringsskyltläsare

The Advantages of ANPR Cameras for Enhanced Security

The Advantages of ANPR Cameras for Enhanced Security In today’s fast-paced world, ensuring the safety and security of our communities is of paramount importance. With advancements in technology, numerous tools…

How can we monitor traffic with ANPR camera?

Automatic Number Plate Recognition (ANPR) cameras are used to capture images of vehicle number plates and convert the alphanumeric characters into machine-readable text. ANPR cameras are commonly used for traffic…
Traffic-analysis-and-alarms.

När maskiner tänker som människor!

Amerikanska forskare har utvecklat ett neuralt nätverk som kan tänka som en människa med lite träning. Artificiella neurala nätverk är system som efterliknar neuroner och synapser i den mänskliga hjärnan,…
Menu